Polska Unia Obrońców Życia zaprasza na wykład

Przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich (1805) od roku 1988 i asystent naukowo-badawczy Zespołu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychoneurologicznego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej PRL w roku 1977 oraz wykładowca Festiwalu Nauki w Warszawie od roku 2000 Jan Eugeniusz Malinowski (1951) zaprasza w środę 6 grudnia 2017 roku w czasie od godziny 17:00 do godziny 18:00 do sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  na kolejny już swój wykład