Przypominamy o szkoleniu dla włocławskich NGO

Generator ofert WK-P – 2018”  –  szkolenia  i konsultacje dla ngo z województwa kujawsko-pomorskiego  –   Otwarte konkursy ofert  – na rok 2018  – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu serdecznie zaprasza w imieniu organizatorów – Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej (TSAS)  – przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu Włocławka  na szkolenie  doskonalące efektywność aplikowania o środki na realizację zadań publicznych, które odbędzie  się 9 grudnia w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a .

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania  Trener NGO – zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Podobne szkolenia zorganizowane będą również 11 grudnia w Bydgoszczy, 12 grudnia w Inowrocławiu, 13 grudnia w Grudziądzu i 18 grudnia  w Toruniu, i prowadzone będą z wykorzystaniem on line Generatora ofert 2018.

Miejsce szkoleń wraz z wykazem terminów w poszczególnych miastach:

MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I GODZINY
WŁOCŁAWEK – Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ; ul. Żabia 12a 9 grudnia 2017, szkolenie od 11.00 do 14.00 ( przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 9.00 do 11.00)
BYDGOSZCZ –  Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

11 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje )
INOWROCŁAW – Starostwo Powiatowe ;ul. Mątewska 17; Sala Obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego,(  s.115); 12 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje )
GRUDZIĄDZ – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1 13 grudnia 2017 szkolenie od 10.00 do 13.00 ( po szkoleniu – konsultacje )
TORUŃ – Urząd Marszałkowski , Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro 18 grudnia 2017 szkolenie od 16.00 do 19.00 (przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 14.00 do 16.00)

 

Bezpośrednio po szkoleniach, lub jak w przypadku szkoleń we Włocławku i w Toruniu – przed szkoleniami  –  Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) zaprasza również na konsultacje projektowe dla ngo,  podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące składania ofert, a także rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego.

Adresaci szkoleń: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji proszone są o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej dzień przed terminem wybranego przez siebie szkolenia.

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy

 

 Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego