Statut organizacji to ważna sprawa. Pamiętaj o jego zapisach!

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument w fundacji, stowarzyszeniu, regulujący to, co i jak może organizacja robić. Zapisy statutu powinny znać oraz stosować: władze organizacji, księgowość, a w stowarzyszeniu także jego członkowie i członkinie.

Warto pamiętać, że nie piszemy statutu do szuflady i tylko dlatego, że wymaga tego prawo. Wątpliwości dotyczące codziennej działalności organizacji pozarządowej rozwiewa właśnie statut. To w nim szukamy informacji:

  • o tym, co organizacja może robić,
  • na rzecz kogo, czego działa,
  • jakie ma władze, kto podpisuje umowy,
  • z jakich pieniędzy może finansować działania itd.

Za: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2140843.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=18.12.2017