Wystawa rękodzieła artystycznego

W dniu 5 grudnia 2017 roku we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się spotkanie podsumowujące dwa projekty realizowane przez Włocławski Uniwersytet Seniora: „Starszy dla młodszego, młodszy dla starszego” oraz „Śpiew to radość dodająca wigoru i zdrowia” finansowanych z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

W spotkaniu uczestniczyła Pani dr Barbara Morczewska – Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Pan dr inż. Adam Rejmak , Dyrektor Warsztatów Terapii Zawodowej w Aleksandrowie Kujawskim Pan Mieczysław Kołodziej, Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji i Wolontariatu Pani Honorata Maj, członkowie Włocławskiego Uniwersytetu Seniora,  Zespół Melodia oraz biorące udział w projekcie dzieci i młodzież z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Spotkanie otworzyła Prezes Włocławskiego Uniwersytetu Seniora Pani Halina Sarnowska, która podziękowała zebranym  za zaangażowanie i wsparcie przy realizacji wyżej wymienionych projektów.

Następnie Pani dr Barbara Moraczewska wręczyła nagrody za przygotowane rękodzieła podczas zajęć zorganizowanych w ramach projektu  „Starszy dla młodszego, młodszy dla starszego”.

W dalszej części spotkania zaproszonym gościom czas umilił występ Zespołu Melodia funkcjonującego przy stowarzyszeniu.