Ogłoszono konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informujemy, iż Prezydent Miasta Włocławek  Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Oferty  należy składać do 26 stycznia 2018 r. :

  • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek  ul. Kościuszki 12 pok. 20
  • bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek)

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z tym dokumentem, który zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławka: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-32018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-5-stycznia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy/