V Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik Krajoznawców PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu 13 stycznia 2018 r. w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  Oddział Kujawski PTTK we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK organizują V Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik Krajoznawców PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sejmik rozpocznie się o godz.10:30.

W Sejmiku uczestniczyć będą: krajoznawcy delegowani przez oddziałowe Komisje Krajoznawcze, Kluby Instruktorów Krajoznawstwa, Kluby Krajoznawców, zrzeszeni w oddziałach PTTK z terenu województwa kujawsko-pomorskiego  oraz członkowie ustępującego Kolegium w większości instruktorzy krajoznawstwa PTTK (Zasłużonych IK, IK Polski i IK Regionu) skupieni w oddziałach PTTK naszego województwa w licznie ok 50 os.