Jak współpracować z młodymi wolontariuszami ?

Gdzie szukać młodych wolontariuszy, jak zorganizować współpracę, jak budować ich motywację i podtrzymywać zaangażowanie? Fundacja Habitat for Humanity Poland stworzyła krótki przewodnik dotyczący współpracy organizacji pozarządowej z młodymi wolontariuszami.

Największym wyzwaniem we współpracy z młodzieżą jest przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie takich grup. Osoba odpowiedzialna za wolontariat dla młodych musi nieustanie stymulować ich kreatywność i zaangażowanie. Niestety młodzi wolontariusze często szybko tracą zapał, dlatego nieustannie mamy do czynienia z nowymi osobami, które wymagają przeszkolenia.

Organizacja jest zobowiązana do tego, by na bieżąco podsuwać nowe pomysły na prowadzenie działalności wolontariatu młodzieżowego oraz nowe sposoby motywowania grupy, tym samym inwestując w rozwój wolontariuszy.

Najlepsze rezultaty osiągają organizacje, które posiadają specjalnie wyznaczoną osobę do wolontariatu młodzieżowego. Taki koordynator ma możliwość w pełni zaangażować się w działalność zdalnie (tworzenie nowych scenariuszy lekcji, wydarzeń), ale i na miejscu pracy grupy (spotkania z wolontariuszami, prowadzenie akcji wolontariackich w terenie itp.).

Jednak nawet z ograniczonym czasem możliwe jest osiągnięcie dobrych rezultatów, jeśli właściwie skierujemy nasze wysiłki.

Za: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2155291.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=08.02.2018