Powołano komisje konkursowe

Zarządzeniem nr 27/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Włocławek powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następującym składzie:

1) Pani dr Barbara Moraczewska, I Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych– Przewodnicząca Komisji

2) Pan Łukasz Pszczółkowski, Dyrektor Biura Sportu i Turystyki– Zastępca Przewodniczącej Komisji

3) Pani Aleksandra Kulińska, Kierownik Referatu Kultury  – Członek Komisji

4) Pan Stanisław Stanowski, Inspektor w Biurze  Sportu i Turystyki – Członek Komisji

5) Pani Izabela Drozd, przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji

6) Pani Anna Rachut, przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji

7) Pani Anetta Konopczyńska, Główny Specjalista w Biurze Sportu i Turystyki  –  Członek Komisji/sekretarz

Szczegóły w Zarządzeniu:

http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-272018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-6-lutego-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-opiniowania-ofert-zlozonych-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-powierza/