Narodowy Instytut Wolności i inne instytucje ważne dla III sektora w Polsce

Czy wiesz, kto zarządza środkami Funduszu Inicjatyw Obywatelskich? Albo kto jest odpowiedzialny za ustalenie wzoru ofert w konkursie dotacyjnym samorządu? W 2017 roku zaszły spore zmiany w instytucjach odpowiedzialnych za współpracę sektora obywatelskiego z administracją. Sprawdźmy, jak to teraz wygląda.

Narodowy Instytut Wolności, Komitet ds. Pożytku Publicznego i jego Przewodniczący, Rada Działalności Pożytku Publicznego… Pod koniec 2017 r., po wejściu w życie ustawy o NIW-CRSO, pojawiły się nowe instytucje współpracujące z NGO, a działające wcześniej (jak RDPP) znalazły się w innym miejscu. Powstała wcale nie taka prosta do prześledzenia mozaika. Czym teraz zajmują się poszczególne podmioty, jakie są ich kompetencje i wzajemne relacje? Wyjaśnia to nasz film.

 

Informacje o ważnych dla organizacji pozarządowych zmianach w prawie, które pojawiły się z nowym rokiem 2018, znajdziesz również w materiale po webinarium portalu ngo.pl: Zmiany w prawie, nowe obowiązki w 2018 r. Organizacjo, musisz je znać! [film].
Za: ngo.pl