Podsumowanie szkolenia „Obowiązki NGO wobec US”

W dniu 12 marca 2018 roku we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się szkolenie pt. „Obowiązki NGO wobec US”, w którym uczestniczyło 25 przedstawicieli reprezentujących następujące włocławskie organizacje pozarządowe:

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło we Włocławku
 • Stowarzyszenie Seniorzy Razem
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Głuszynku
 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe
 • Stowarzyszenie „Żyj dla innych”
 • Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • LGD Miasto Włocławek
 • Fundacje na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
 • UKS Trampek
 • Stowarzyszenie „Amazonki”
 • Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „SURDO”
 • Kujawskie Stowarzyszenie Abstynentów „WIŚLAK”- Włocławek
 • Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”
 • Kujawskie Stowarzyszenie Literatów
 • UKS „Elemka”
 • TKKF Horyzont
 • Włocławski Klub Karate Kyokushin
 • Stowarzyszenie „Cooltura na czytanie”

Szkolenie poprowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego we Włocławku. Dziękujemy serdecznie za przekazanie tak ważniej wiedzy dla trzeciego sektora. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia stanowią niezbędną bazę informacji potrzebną do właściwego funkcjonowania NGO.

Dziękujemy również wszystkim organizacjom za tak liczne przybycie.