Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku

Serdecznie gratulujemy Fundacji Samotna Mama  pozyskania środków w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  na organizację Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Forum będzie miało zasięg regionalny. Do uczestnictwa w nim uprawnione będą wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.