II etap konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”

5 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki”.

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 12 projektów, spośród 23 zgłoszonych na konkurs. Jeden wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Wśród zakwalifikowanych organizacji znalazło się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO z projektem „Bez barier”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie.

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie proszone są o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, p. 32.

Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rodzynki-z-pozarzadowki—ii-etap-konkursu,1599,l1.html