Sprawozdanie finansowe do KRS tylko w formie elektronicznej – ikonografika

Organizacjo! Masz zarejestrowaną działalność gospodarczą? Pamiętaj! Od marca 2018 roku sprawozdanie finansowe do KRS składasz wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

15 marca 2018 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje – przedsiębiorcy, będą mogły złożyć sprawozdanie finansowe tylko w jeden sposób – drogą elektroniczną. Zgłoszenie sprawozdania online wymaga podpisu elektronicznego. Może być on złożony przez profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny kwalifikowany.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia (zobacz: terminy sprawozdawcze w 2018 r.).

Źródło: wiadomości.ngo.pl