16 lipiec- ważna data dla OPP i „organizacji przedsiębiorców”

Twoja fundacja prowadzi działalność gospodarczą? Twoje stowarzyszenie ma status OPP? Pamiętajcie o sprawozdaniach – 16 lipca 2018 r. mijają terminy!

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą – sprawozdanie do KRS

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą – czyli te, które widnieją w KRS w rejestrze przedsiębiorców – mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia.

Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin złożenia sprawozdania w KRS mija 15 lipca. W tym roku 15 lipca to niedziela, dlatego formalnie można pozwolić sobie na złożenie sprawozdania 16 lipca 2018 r. – w poniedziałek. Namawiamy jednak, żeby nie czekać z tym do ostatniego dnia!

Jeśli zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpiło wcześniej, to wcześniej minął termin wysłania sprawozdania do KRS: „organizacja przedsiębiorca” ma na to 15 dni od daty zatwierdzenia.

W 2018 r. (a dokładnie od 15 marca tego roku) składanie sprawozdań finansowych do KRS odbywa się elektronicznie, przez stronę internetową.

Organizacje pożytku publicznego – sprawozdanie do bazy sprawozdań NIW

Organizacje pożytku publicznego (OPP) co roku muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Bazę sprawozdań OPP prowadzi Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania w bazie do 15 lipca. OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy zamieszczają sprawozdania w terminie do 30 listopada. Jeśli OPP nie dotrzymują terminu, grozi im wykluczenie z listy organizacji pożytku uprawnionych do otrzymywania 1% podatku w kolejnym roku. W 2018 r. termin 15 lipca dla sprawozdań OPP, podobnie jak w przypadku opisanych wyżej sprawozdań do KRS, przesuwany jest na poniedziałek – 16 lipca 2018 r.

Baza sprawozdań OPP to baza w internecie. Jeśli zbyt dużo organizacji w jednym czasie zaczyna z niej korzystać (zamieszczać sprawozdania), potrafi sprawiać kłopoty. Nie warto więc czekać do ostatniego dnia!

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/