W zdrowym ciele zdrowy duch

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku od września 2018 r. rozpoczął realizację programu „W zdrowym ciele zdrowy duch” współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Realizowany projekt ma na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Ważnym elementem programu jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, a także zapobieganie i walka z nadwagą i otyłością wśród uczniów.

OR PCK pragnie przyczynić się do podniesienia wiedzy na temat zagrożeń jakie wiążą się z otyłością, skutecznych metodach walki z nią oraz utrzymania zdrowych nawyków żywieniowych.

W ramach projektu zorganizowana zostanie Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz przeprowadzony będzie projekt społeczny promujący aktywny styl życia, który polegać będzie na organizacji wydarzenia sportowego w środowisku lokalnym wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uruchomiony zostanie ponadto telefoniczny punkt konsultacyjny z dietetykiem działający w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 15.15 – 16.15 pod numerem: 54 231 46 56 wew. 31.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r.

Źródło:http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/9807/projekt-w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch