Odkrywamy Prawo Humanitarne

Polski Czerwony Krzyż z przyjemnością informujemy, że uruchamia kolejną edycję kursu e-learningowego Odkrywamy Prawo Humanitarne skierowanego do młodzieży w wieku 13-18 lat i nauczycieli. Kurs dostępny jest pod linkiem http://oph.ore.edu.pl lub https://e-kursy.ore.edu.pl/course/index.php?categoryid=46.

Kurs jest bezpłatny i potrwa od 15.09.2018 do 15.12.2018.

Został zapoczątkowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) w ścisłej współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji (EDC). Pakiet, który otrzymuje nauczyciel zawiera materiały na przeprowadzenie 36 godzin zajęć, które wprowadzają młodych ludzi w podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Materiały oparte są na współczesnych oraz historycznych wydarzeniach, które pokazują w jaki sposób międzynarodowe prawo humanitarne chroni ludzi oraz ludzką godność podczas konfliktów zbrojnych i zapobiega cierpieniom wynikającym z wojny.

 W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Zapisy już trwają!

Źródło:http://pck.pl/aktualnosci/odkrywamy-prawo-humanitarne