PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii KBPN: Otwarty konkurs na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem składania ofert do 31 października 2018 r.
Zadania:
✔️1) Badanie w populacji młodzieży na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i „dopalaczy”) metodą randomizacji odpowiedzi. – budżet konkursu: 243 074 zł
✔️2) Międzynarodowa konferencja dla przedstawicieli gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. – budżet konkursu: 400 000 zł
✔️3) Badanie ilościowe w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami stosujących chemsex. Charakterystyka użytkowników chemsex mająca na celu analizę ww. grupy w odniesieniu do chorób przenoszonych drogą płciową. – budżet konkursu: 450 000 zł
✔️4) Analiza toksykologiczna zgonów związanych z użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. – budżet konkursu: 800 000 zł
➡️ http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8109866
(za ngo.pl)

Źródło: https://www.facebook.com/pg/konkursyNGO/posts/?ref=page_internal