„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Więcej informacji: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-27-2018-pod-nazwa—-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna-osob-niepelnosprawnych—-,1673,l1.html