Zarejestruj status pożytku do 30 listopada. Będziesz mógł zbierać 1 procent

OPP nie zostajemy z przypadku. Ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego powinno być przemyślaną, konsekwentną decyzją NGO. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatnia chwila na zarejestrowanie w KRS statusu OPP i znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za 2018 r.

Możliwość zbierania środków z 1 procenta podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować 1 procent, organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok podatkowy.

Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta przy rozliczeniach podatkowych za rok 2018 musi zostać ogłoszony do 15 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje :i:http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2190823.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=08.10.2018