Konkurs Ofert

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 
Oferty można składać do ⏰21.01.2019 r. 

Więcej informacji

:http://parpabip.pl/index.php?id=165%2C0%2C0%2C0%2C0%2C56&fbclid=IwAR1YWJVWAIatsN7aM3MwCH9c0419smy1aukCPIhVGig-Gu3gQ-ppdQq8kUs