Niepodległa 2017–2022

Pionierzy Polskiej Niepodległości to cztery konkursy na projekty, które mają przybliżyć lokalne dziedzictwo związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ogłaszane przez Instytut Pileckiego w ramach programu „Niepodległa 2017–2022″.


Ogłaszamy konkursy w kategoriach: „Sport”, „Edukacja i wychowanie”, „Nauka i modernizacja” oraz „Kultura i sztuka”. W każdym z tych czterech konkursów zostanie wyłonionych 3 laureatów, a każdy z nich otrzyma 💰20 tys. zł na realizację swojego projektu.


W konkursach mogą brać udział: samorządowe instytucje kultury, uczelnie, szkoły, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.


⏰Termin naboru projektów: 24 grudnia 2018–7 lutego 2019 r.
➡️https://instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/pionierzy-polskiej-niepodleglosci/