Najpiękniejsza Palmę Wielkanocną Łęg 2019

W imieniu Klubu „Łęg” Centrum Kultury ” Browar B” zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie na Najpiękniejsza Palmę Wielkanocną Łęg 2019.

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury) mieszczące się na terenie Włocławka i okolic . Palma musi wynosić minimum 50cm wysokości i musi być dostarczona osobiście lub  przesłana  do  siedziby Centrum Kultury „Browar B.” ul  Łęgska 28  w dniach  04 lub 05 kwietnia 2019 r.

 

Cele konkursu:

  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Przekaz wartości i tradycji ludowej
  • Integracja społeczności lokalnej
  • Promocja dorobku kulturalnego

Ważne!

Do konkursu z jednej placówki może być zgłoszonych maksymalnie 5 prac w danej kategorii wiekowej oraz kategorii indywidualnej lub grupowej.

Więcej informacji w Regulaminie  Konkursu na Palmę 2019