Otwarty konkurs ofert

Informujemy, iż Prezydent Miasta Włocławek  Zarządzeniem nr 86/2019 z dnia 26 lutego roku ogłosił otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ważne terminy:

Termin składania ofert – do dnia 19 marca 2019 r.

Ogłoszenie wyników  – do dnia 18 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu:

http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2019-w-zakresie-polityki-spolecznej-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowad/ :