Patroni Roku

Czy wiecie co łączy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Stanisława Moniuszkę, Annę Walentynowicz, Powstania Śląskie i Unię Lubelską? To patroni roku 2019 wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej! W związku z tym informujemy, że Fundacji LOTTO im.  Haliny Konopackiej ogłasza nowy konkurs grantowy! „Patroni Roku”

Projekty wpisujące się w konkurs powinny być poświęcone uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wybranych postaci i wydarzeń, oraz uwzględniać ich wartość edukacyjną i kulturową. W 2019 roku tytułem patrona roku uhonorowani zostali Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Moniuszko, Anna Walentynowicz oraz Powstania Śląskie i Unia Lubelska.

🗓 W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 27 marca i trwać będzie do 25 kwietnia.

🏡 Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

👉 Szczegółowe informacje o konkursie zainteresowani znajdą na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

Do dzieła!