Gratulacje dla Fundacji Caietanus

Serdecznie gratulujemy Fundacji Caietanus wygranej w II edycji Programu ‚Decydujesz, pomagamy’ realizowanego przez TESCO i Fundację Tesco Dzieciom. Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 5 000 zł Fundacja zrealizuje swój projekt „Ogródek Terapeutyczny” Celem projektu jest[…]

FAJNE GRANTY 2017

Najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów programowania i nowych technologii. Zapraszają Fundacja CoderDojo Polska i T-Mobile Polska. Udział w konkursie grantowym mogą wziąć organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne. Wystarczy wymyślić działanie mające na celu promocję[…]

Stowarzyszenie SFIN zaprasza na spotkanie

Budowanie i podtrzymywanie relacji, czyli networking, to skuteczne narzędzie rozwijania biznesu. Pomaga pozyskiwać klientów i partnerów handlowych.Umożliwia nawiązywanie kontaktów, pozyskiwanie informacji, buduje dobrą przestrzeń służącą konfrontowaniu swojego pomysłu biznesowego z kimś bardziej doświadczonym.To taka kompleksowa[…]

Zapraszamy na Śniadania Trzech Sektorów!!!

Spotkania realizowane wspólnie przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu to merytoryczne spotkanie organizacji pozarządowych z kluczowymi przedstawicielami władzy lokalnej i biznesu we Włocławku. Celem tego wydarzenia jest wyposażenie[…]