Centrum Organizacji Pozarządowych
i Informacji Turystycznej
Strona głównaCentrum Organizacji Pozarządowych

Centrum
Informacji Turystycznej

Kalendarz
imprez

03-11-2014 - "Prezent urodzinowy" w Teatrze
  Informacja Turystyczna

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej
Informacja Turystyczna

ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek
tel./fax 54 411 27 57
www.cop.wloclawek.pl  
it@q4.pl  

IT jest czynne:
poza sezonem turystycznym
od poniedziałku do piątku

  • w godz. 8.00 - 16.00

w sezonie turystycznym lipiec-sierpień
od poniedziałku do piątku

  • godz. 8.00 - 16.00
    w soboty
  • godz. 10.00 - 14.00

Tu jesteśmy:


Pokaż Wlocławska Informacja Turystyczna na większej mapie

Historia
Informacja Turystyczna we Włocławku swoją działalność rozpoczęła 1 września 1996 roku porozumieniem Urzędu Wojewódzkiego z Regionalną Agencją Promocji Turystyki w Bydgoszczy jako Oddział bydgoski. W czerwcu 1999 roku w wyniku podziału administracyjnego i likwidacji Urzędu Wojewódzkiego zawieszono działalność Oddziału we Włocławku. Zadania promocji turystyki dalej były kontynuowane w utworzonym centrum Logistycznym Turystyki w strukturze Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Instytutu Kształcenia Menagerów we Włocławku. Na początku 2001 roku swoją działalność zakończyła Zachodniopomorska Szkoła Businessu i wówczas biuro zostało włączone do wydziału Promocji Miasta i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta. W międzyczasie zmieniła się nazwa Informacji Turystycznej na Włocławską Informację Turystyczną. W 2007 roku zmianie uległ regulamin organizacyjny oraz struktura Urzędu Miasta i zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2007 Prezydent Miasta Włocławek zobowiązał Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki do zajmowania się sprawami promocji turystyki i informacji turystycznej. W tym samym roku z dniem 1 września uchwałą Rady Miasta Włocławek Nr 82/X/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku Włocławska Informacja Turystyczna włączona została do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 1 lipca 2009 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/197/09 z dnia 29 czerwca 2009r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Włocławska Informacja Turystyczna funkcjonowała jako jednostka budżetowa. Z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXVI/195/2012 z dnia 29 października 2012 r. informacja funkcjonuje w ramach Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.

Co robimy:
Udzielamy: informacji o atrakcjach turystycznych Włocławka w oparciu o komputerowy program , obejmujący swoim zasięgiem : a) miasto Włocławek, b) powiat włocławski, c) województwo kujawsko-pomorskie * Informujemy: o najważniejszych imprezach turystycznych, kulturalnych i
sportowych Włocławka * Organizujemy: imprezy turystyczne i para turystyczne * Współpracujemy: z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami turystycznymi * Pośredniczymy: w popularyzacji ofert turystycznych * Udostępniamy: wydawnictwa
turystyczne w siedzibie informacji * Umożliwiamy: bezpłatny dostęp do Internetu w siedzibie informacji * Wypożyczamy: Audio Przewodnik do samodzielnego zwiedzania Włocławka * Uczestniczymy: w targach turystycznych w kraju i za granicą * Przygotowujemy: informacje
turystyczno-użytkowe dla wydawnictw i mass-mediów * Obsługujemy: touroperatorów i dziennikarzy z kraju i z zagranicy * Wydajemy: własne materiały informacyjne * Sprzedajemy: akcesoria promujące Włocławek oraz wydawnictwa i publikacje miejskie.

Informacja Turystyczna we Włocławku jest certyfikowanym punktem IT, gdyż posiada najwyższą kategorię w postaci 4 gwiazdek - przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną i Kujawsko Pomorską Organizację Turystyczną.

Galeria
zdjęć

Jubileuszowa wycieczka rowerowa 10.11.2014 r. więcej»
Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki 2014 r. więcej»
20.09.2014 r. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu więcej»
więcej galerii»

Strefa
Video