„Kolacja Marzeń III”

„Kolacja Marzeń III” – licytacje ruszyły już 4 grudnia Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Mam Marzenie organizuje w serwisie charytatywni.allegro.pl – trzecią edycję ogólnopolskiej aukcji internetowej „Kolacja Marzeń”. Dochód z aukcji zostanie przekazany na realizację[…]

Konkurs ASOS-edycja 2017

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.[…]

Ważne! Ogłoszono konkursy ofert

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2017-2019 W dniu 7 grudnia Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił 19 otwartych konkursów ofert na lata 2017-2019. Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach[…]

Wspieramy Szlachetną Paczkę

W dniu 07.12.2016 r.  Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wraz z wolontariuszami przekazało na rzecz Szlachetnej Paczki następujące rzeczy: 6 kartonów z odzieżą 3 kartony z żywnością 9 kartonów z artykułami szkolnymi  

Nabór do komisji konkursowych nadal trwa

Przypominamy, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do wskazywania[…]

Konsultacje w sprawie rewitalizacji

W dniu 8 grudnia o godz. 18.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej rozpocznie się otwarte spotkanie konsultacyjne będące częścią, rozpoczynających się właśnie tego dnia, konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie[…]

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza we WCOPiW

W  dniu 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  odbyło się spotkanie podsumowujące działalność wolontariuszy z grupy ANANAS oraz Klubu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku. W[…]

Konkurs MRPiPS: Maluch plus 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Maluch plus 2017”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany[…]