Konkurs 8 Wspaniałych

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski zaprasza do udziału w Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do konkursu można zgłaszać uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kreatywnych i wrażliwych, którzy umieją zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i chcą bezinteresownie jej udzielić. Zgłoszenia nie musi dokonać szkoła czy instytucja. Jeśli znają Państwo młodych ludzi, będących wzorem […]

Nasi Delegaci w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Delegaci miasta Włocławek w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego: Pani Justyna Rykowska, reprezentuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, Pani Justyna pełni również funkcję Członka Prezydium. Pan Józef Sutkowski, reprezentuje Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej. Pani Maria Palińska, reprezentuje Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Pani Krystyna Maciejewska, reprezentuje Stowarzyszenie Amazonki. Pani Łucja Andrzejczak pełni funkcję […]

XI Koncert Wielu Serc Stowarzyszenia OLIGO

  5 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Browar B, odbędzie się XI Koncert Wielu Serc – coroczne spotkanie podopiecznych Stowarzyszenia OLIGO z darczyńcami wspierającymi ich terapię, rehabilitację i integrację społeczną i zawodową. Jest to także okazja do podsumowania kolejnego roku działalności, prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wręczenia statuetek „Przyjaciel […]

Lokalna Grupa Działania

Współpraca na rzecz lokalnej strategii rozwoju została zawiązana w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Włocławek, który zaprosił na spotkanie inicjatywne lokalnych partnerów społecznych oraz gospodarczych, przedstawicieli podległych jednostek publicznych, oraz przy udziale przedstawicieli partnerów regionalnych, w tym samorządu województwa i regionalnych organizacji pozarządowych. W związku instrumentem RLKS i koniecznością założenia Lokalnej Grupy Działania […]