Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu
Strona głównaCentrum Organizacji Pozarządowych

Centrum
Informacji Turystycznej

Kalendarz
imprez

  Informacja Turystyczna

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej
Informacja Turystyczna

ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek
tel./fax 54 411 27 57
www.cop.wloclawek.pl  
it@q4.pl  

IT jest czynne:
poza sezonem turystycznym
od poniedziałku do piątku

  • w godz. 8.00 - 16.00

w sezonie turystycznym lipiec-sierpień
od poniedziałku do piątku

  • godz. 8.00 - 16.00
    w soboty
  • godz. 10.00 - 14.00

Tu jesteśmy:


Pokaż Wlocławska Informacja Turystyczna na większej mapie

Historia
Informacja Turystyczna we Włocławku swoją działalność rozpoczęła 1 września 1996 roku porozumieniem Urzędu Wojewódzkiego z Regionalną Agencją Promocji Turystyki w Bydgoszczy jako Oddział bydgoski. W czerwcu 1999 roku w wyniku podziału administracyjnego i likwidacji Urzędu Wojewódzkiego zawieszono działalność Oddziału we Włocławku. Zadania promocji turystyki dalej były kontynuowane w utworzonym centrum Logistycznym Turystyki w strukturze Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Instytutu Kształcenia Menagerów we Włocławku. Na początku 2001 roku swoją działalność zakończyła Zachodniopomorska Szkoła Businessu i wówczas biuro zostało włączone do wydziału Promocji Miasta i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta. W międzyczasie zmieniła się nazwa Informacji Turystycznej na Włocławską Informację Turystyczną. W 2007 roku zmianie uległ regulamin organizacyjny oraz struktura Urzędu Miasta i zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2007 Prezydent Miasta Włocławek zobowiązał Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki do zajmowania się sprawami promocji turystyki i informacji turystycznej. W tym samym roku z dniem 1 września uchwałą Rady Miasta Włocławek Nr 82/X/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku Włocławska Informacja Turystyczna włączona została do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 1 lipca 2009 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/197/09 z dnia 29 czerwca 2009r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Włocławska Informacja Turystyczna funkcjonowała jako jednostka budżetowa. Z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXVI/195/2012 z dnia 29 października 2012 r. informacja funkcjonuje w ramach Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.

Co robimy:
Udzielamy: informacji o atrakcjach turystycznych Włocławka w oparciu o komputerowy program , obejmujący swoim zasięgiem : a) miasto Włocławek, b) powiat włocławski, c) województwo kujawsko-pomorskie * Informujemy: o najważniejszych imprezach turystycznych, kulturalnych i
sportowych Włocławka * Organizujemy: imprezy turystyczne i para turystyczne * Współpracujemy: z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami turystycznymi * Pośredniczymy: w popularyzacji ofert turystycznych * Udostępniamy: wydawnictwa
turystyczne w siedzibie informacji * Umożliwiamy: bezpłatny dostęp do Internetu w siedzibie informacji * Wypożyczamy: Audio Przewodnik do samodzielnego zwiedzania Włocławka * Uczestniczymy: w targach turystycznych w kraju i za granicą * Przygotowujemy: informacje
turystyczno-użytkowe dla wydawnictw i mass-mediów * Obsługujemy: touroperatorów i dziennikarzy z kraju i z zagranicy * Wydajemy: własne materiały informacyjne * Sprzedajemy: akcesoria promujące Włocławek oraz wydawnictwa i publikacje miejskie.

Informacja Turystyczna we Włocławku jest certyfikowanym punktem IT, gdyż posiada najwyższą kategorię w postaci 4 gwiazdek - przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną i Kujawsko Pomorską Organizację Turystyczną.

Galeria
zdjęć

Masa Krytyczna 19 września 2015 r. więcej»
Wycieczka autokarowa na Festyn Folklorystyczny w Kłóbce więcej»
Rajd rowerowy do popowa 12 września 2015 r. więcej»
więcej galerii»

Strefa
Video