Fundacja Batorego ogłasza konkurs grantowy

Fundacja Batorego zaprasza organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym. Wnioski o dotacje przyjmujemy do 15 lipca 2016. Więcej informacji: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady

Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu organizuje 1 czerwca br. spotkania informacyjne, pt. „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”, które mają przybliżyć NGO z naszego województwa możliwości wsparcia z różnych programów unijnych. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną poprzez formularz rekrutacyjny. Więcej informacji tutaj. http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/sroda-z-funduszami-dla-organizacji-pozarzadowych,1245,l1.html

Lokalna Grupa Działania

W dniu 19.05.2016 roku w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji lokalnych strategii rozwoju złożonych przez 28 Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu naszego województwa. W uroczystości wzięli udział: marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz przedstawiciele wszystkich LGD. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na działalność […]

Fundacja Batorego ogłasza konkurs grantowy

Fundacja Batorego zaprasza organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym. Wnioski o dotacje przyjmujemy do 15 lipca 2016. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1

Dotacje dla Stowarzyszeń zwykłych

20 maja 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. Jedne z ważniejszych dotyczą stowarzyszeń zwykłych. Ułomna osobowość prawna (której wcześniej były pozbawione) daje im nowe możliwości, w tym możliwość korzystania z wielu źródeł finansowania działań. Zobacz, co mogą zrobić trzy osoby, dzięki nowelizacji stowarzyszeń. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1916465.html

„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła uzupełniające otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 10 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1916496.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_kujawsko-pomorskie&utm_medium=email&utm_campaign=23.05.2016