Konkurs Ofert

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z[…]

Kontynuuj czytanie …

Cmentarz dla Zwierząt

Stowarzyszenie Włocławski Cmentarz Zwierząt postawiło sobie za cel doprowadzenie do powstania w naszym mieście legalnego, ogólnodostępnego, w pełni wyposażonego grzebowiska dla wszystkich zwierząt domowych.Z Państwa pomocą będzie dążyć do skutecznej realizacji tego projektu – tak,[…]

Kontynuuj czytanie …

Otwarty konkurs

Informuję, że 7 stycznia 2019r., Prezydent Włocławka ogłosił Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację  zadania publicznego w zakresie powierzenia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące[…]

Kontynuuj czytanie …

Nabór do komisji konkursowych

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o[…]

Kontynuuj czytanie …

Zaproszenie

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło Miejskie we Włocławku serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia i członków ich rodzin oraz sympatyków na spotkanie edukacyjne . Wykład poprowadzi: Pan Marcin Gawrysiak.Tematy : Objawy cukrzycy i ich zapobieganie.[…]

Kontynuuj czytanie …

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy !

Ruszyły aukcje internetowe! Pomagaj bez wychodzenia z domu . Już dziś możesz wylicytować rzeczy przekazane na Wielką Orkiestrę Świąteczne Pomocy we Włocławku. Graj, licytuj, pomagaj! Już dziś możesz wylicytować rzeczy przekazane na Wielką Orkiestrę Świąteczne Pomocy[…]

Kontynuuj czytanie …