Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Przetargi
Przetargi
 Informacje podstawowe
Władze WCOPiW
Oświadczenia majątkowe
Dane teleadresowe
 Zasady funkcjonowania
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny
Zaświadczenie o REGON
Zaświadczenie o NIP
Podstawa funkcjonowania
Procedura załatwiania spraw
Rejestr, ewidencje, archiwa
Zarządzenia Dyrektora
Statut
Cennik
Kontrole
Praca
 Dane publiczne
Budżet
Mienie
 Informacje dodatkowe
Redakcja BIP
Dostęp do informacji publicznej
Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP
Instrukcja obsługi BIP
 Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 9/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 8/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 7/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 6/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 5/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 4/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 3/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 2/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Zarządzenie Prezydenta zatwierdzające regulamin Pobierz
Uzasadnienie Pobierz
Regulamin Organizacyjny Pobierz
Schemat Organizacyjny Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 1/2017

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 7/2016

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 6/2016

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie Dyrektora WCOPiW Nr 5/2016

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenia archiwalne Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej


Zarządzenie nr 2:
Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalania dni wolnych od pracy we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 5:
Zarządzenie nr 5 2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 4:
Zarządzenie nr 4 2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 3:
Zarządzenie nr 3 2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 19:
Zarządzenie nr 19/2013 zmieniające zarządzenie nr 14/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 15:
W sprawie współpracy i korzystania przez organizacje pozarządowe z obiektu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku przy ul. Żabiej 12a.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 13:
W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej
Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 4:
W sprawie Regulaminu Pracy we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 14:
W sprawie systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 16:
W sprawie zatwierdzania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 2:
Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalania dni wolnych od pracy we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 5:
Zarządzenie nr 5 2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 4:
Zarządzenie nr 4 2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 3:
Zarządzenie nr 3 2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 19:
Zarządzenie nr 19/2013 zmieniające zarządzenie nr 14/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 15:
W sprawie współpracy i korzystania przez organizacje pozarządowe z obiektu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku przy ul. Żabiej 12a.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz
Treść zarządzenia c.d. Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz
Plik Pobierz

Zarządzenie nr 17:
Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ustalenia ''Regulaminu Wynagradzania pracowników Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku''.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie nr 1:
Zarządzenie nr 1/2016 dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku z dnia 5 stycznia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej z dnia 02 maja 2013 roku w sprawie współpracy i korzystania przez organizacje pozarządowe z obiektu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznych we Włocławku przy ul. Żabiej 12a, zmienionego Zarządzeniem nr 12/2015 Dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z dnia 12 października 2015 roku.

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz

Zarządzenie:
Zarządzenie nr 289/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej dla Miast Włocławek na lata 2016-2020"

Dołaczone pliki:
Treść zarządzenia Pobierz 
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Dyrektora
Data utworzenia: 2013-03-20 15:28
Data publikacji: 2013-03-20 15:28
Liczba odsłon: 3032
Autor informacji: Administrator
Wprowadził do BIP: Piotr Icikowski
Rejestr zmian tego dokumentu (5)
87-800 Włocławek, Żabia 12a; tel. 54 416 62 60