Nabór do komisji konkursowych

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do wskazywania osób do[…]

Kontynuuj czytanie …

Prawidłowy sposób odżywiania

Przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich (1805) od roku 1988 i Polskiej Unii Obrońców Życia (1991) od samego początku oraz wykładowca Festiwalu Nauki w Warszawie  od roku 2000 Jan Eugeniusz Malinowski  w środę 3 stycznia 2018 r.[…]

Kontynuuj czytanie …

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Ananasów

W tym roku spotkaliśmy się tradycyjnie, żeby złożyć sobie życzenia świąteczne, powspominać, pośpiewać kolędy, podziękować za wspólny czas. Było też coś dla ciała, co widać na fotkach. Mogliśmy wyrazić swoją wdzięczność naszym przyjaciołom  wolontariuszom  za[…]

Kontynuuj czytanie …