Dyżur Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

5 stycznia 2016 r. w godz. 16.00-17.00, odbędzie się kolejny dyżur Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na dyżur zapraszają Pani Agnieszka Chmielewska oraz Pan Dominik Cieślikiewicz. Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych.