Konkurs ,,Maluch-edycja 2016 “

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „Maluch – edycja 2016”. Najbliższe termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe mija 12 stycznia 2016 r. Szczegóły na stronie: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888763.html