NGO otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert nr 15/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: ,, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Termin składania dokumentów: 28.01.2016. Szczegóły na stronie: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2016-2018,1145,l1.html