NGO otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert nr 17/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: ,,Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”. Termin składania dokumentów:  14.01.2016 r. Szczegóły na stronie: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2016-2018,1145,l1.html