NGO otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert nr 19/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku  w zakresie wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej pod nazwą: WSPIERANIE RODZINY W PEŁNIENIU FUNKCJI RODZICIELSKICH. Termin składania dokumentów: 14.01.2016 r. szczegóły na stronie:  http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2016-2018,1145,l1.html