NGO otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert nr 6/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: WSPIERANIA ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. Termin składania dokumentów: 14.01.2016 r. Szczegóły na stronie: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2016-2018,1145,l1.html