NGO otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert nr 7/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE. Termin składania dokumentów: 14.01.2016 r. Szczegóły na stronie: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2016-2018,1145,l1.html