Szlachetna Paczka

Szanowni Państwo Finał Szlachetnej Paczki dla rodziny wybranej przez Fundację Ekonomii Społecznej TON  został zaplanowany na 19 grudnia 2015 r. Dlatego jest jeszcze czas aby wspomóc tę akcję. Zwracamy się z prośbą o pomoc, potrzebne są artykuły pielęgnacyjne, spożywcze, szkolne, wyposażenie mieszkania itp. Szczegółowe informacja pod nr tel. 606-710-897. Artykuły można zostawiać przy ul. Żabiej 12 a we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.