Konferencja dot. 1% ZOSTAWIAM WE WŁOCŁAWKU

W dniu dzisiejszym  tj. 19.01.2016 r. w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a odbyła się konferencja inicjująca kampanię ,,1% ZOSTAWIAM WE WŁOCŁAWKU”.  Akcja jest organizowana przez Urząd Miasta Włocławek, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

zdjęcie 2