Konkurs dotacji: Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu EFS

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie dotacji “Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020”. Konkurs skierowany jest do partnerów działających w Komitetach Monitorujących programów operacyjnych perspektywy 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFS, którzy zainteresowani są utworzeniem sieci współpracy na rzecz funduszu. Szczegóły na stronie: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1892099.html