Konkurs w PO IiŚ: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja. Budowanie potencjału i integracja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna: typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja. Termin naboru wniosków: od 29.01 do 29.04.2016 r. Szczegóły na stronie: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1889737.html