Lokalna Grupa Działania

Współpraca na rzecz lokalnej strategii rozwoju została zawiązana w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Włocławek, który zaprosił na spotkanie inicjatywne lokalnych partnerów społecznych oraz gospodarczych, przedstawicieli podległych jednostek publicznych, oraz przy udziale przedstawicieli partnerów regionalnych, w tym samorządu województwa i regionalnych organizacji pozarządowych. W związku instrumentem RLKS i koniecznością założenia Lokalnej Grupy Działania dla miasta, oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, Oddział Rejonowy PCK we Włocławku wspólnie z Urzędem Miasta Włocławek, poprowadził pilotażowy projekt, promujący dobre praktyki, wzorcowe dokumenty i upowszechniający schematy postępowania, skierowany do włocławskich organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji społecznych, oraz mieszkańców miasta.

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana jest z myślą o przyszłych pokoleniach, poszanowaniu zasobów i zrównoważonym gospodarowaniu nimi. Miasto ma być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury i administracji publicznej.

LSR obejmuje obszar miasta Włocławek, koncentruje się na jego mieszkańcach, przez dopasowanie programu rewitalizacji społecznej do aktualnych potrzeb miasta i wykorzystaniu jego unikalnych potencjałów. Wzmocnienie miasta przez Lokalną Grupę Działania miasta Włocławek do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców. Optymalny mechanizm współpracy rozwijający metody partycypacyjne, upowszechni partnerski udział społeczności lokalnej w rozwoju Włocławka.

Rewitalizacja zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i fizycznie miasta, oparta jest na wizji odnowienia i rekonstrukcji jego stanu z okresu powojennego. Zwarte i zrównoważone miasto wymaga przeciwdziałania chaotycznemu rozproszeniu zabudowy, i idei ochrony środowiska naturalnego, zasobów, krajobrazu.
Rozwój przedsiębiorczości oparty o współpracę biznesu z nauką przyczyni się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, konieczne jest wzmocnienie sieciowej współpracy podmiotów prywatnych z innymi podmiotami na obszarze regionu.

Szczegóły na stronie: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/165/lokalna-strategia-rozwoju