Nasi Delegaci w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Delegaci miasta Włocławek w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego:

  • Pani Justyna Rykowska, reprezentuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, Pani Justyna pełni również funkcję Członka Prezydium.
  • Pan Józef Sutkowski, reprezentuje Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej.
  • Pani Maria Palińska, reprezentuje Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
  • Pani Krystyna Maciejewska, reprezentuje Stowarzyszenie Amazonki.
  • Pani Łucja Andrzejczak pełni funkcję Członka Prezydium, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.