Otwarty konkurs ofert.

W dniu dzisiejszym ukazało się Zarządzenie nr 46/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe. Szczegóły na:

http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkurs-ofert-nr-1-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2016-roku-przez-organizacje-pozarzad/