Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W 2016 r. temat konkursu brzmi Opieka to też praca. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane “Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r.
Więcej szczegółów na stronie: http://www.mpips.gov.pl/…/art,7767,-konkurs-inicjatyw-organ…