Otwarty konkurs ofert

W dniu wczorajszym,  Zarządzeniem nr 59/2016 Prezydenta Miasta Włocławek ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta:

http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2016-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-oraz-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-prze/