Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. „Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna we Włocławku i w powiecie włocławskim”

    Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. „Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna we Włocławku i w powiecie włocławskim”, które odbędzie się w poniedziałek, 21.marca 2016 roku w godzinach 12.00-14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku przy ul. Żabiej 12a.

Seminarium kierowane jest do przedstawicieli instytucji pomocowych, w tym zwłaszcza ośrodków pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych z Włocławka oraz gmin powiatu włocławskiego.

Cele spotkania to przede wszystkim:

  • zapoznanie z zasadami i praktyką świadczenia nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego od 2016 roku,
  • przybliżenie standardów i metod świadczenia poradnictwa prawnego i edukacji prawnej przez “Biuro dla obywatela”,
  • dyskusja na temat oczekiwanych kierunków rozwoju poradnictwa prawnego i edukacji prawnej,
  • plan współpracy podmiotów tworzących sieć „Poradnictwa dla obywatela” w 2016 roku,
  • źródła finansowania usług poradnictwa prawnego, obywatelskiego, edukacji prawnej dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.

Ponadto poprzez zamieszczony formularz on-line (link poniżej =>> ZGŁOŚ UDZIAŁ) wraz ze zgłoszeniem mogą Państwo zaproponować dodatkowy temat/zagadnienie, które chcielibyście, aby zostało omówione – poddane dyskusji. Zachęcam do składania propozycji. Spotkanie będzie  doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli podmiotów zajmujących się działaniami pomocowymi dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego.  W załączeniu agenda spotkania.

Seminarium organizowane jest przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki prowadzącą “Biuro dla obywatela”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie elektronicznego formularza (=>> ZGŁOŚ UDZIAŁ_) – do dnia 16.03.br.

00_agenda_Wloclawek_21-03-2016