„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła uzupełniające otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 10 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1916496.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_kujawsko-pomorskie&utm_medium=email&utm_campaign=23.05.2016