Fundacja Batorego ogłasza konkurs grantowy

Fundacja Batorego zaprasza organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym. Wnioski o dotacje przyjmujemy do 15 lipca 2016. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1