KULTURA CYFROWA

Celem Programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Termin składania wniosków mija 15 czerwca 2016r.

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/kultura-cyfrowa.php