Lokalna Grupa Działania

W dniu 19.05.2016 roku w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji lokalnych strategii rozwoju złożonych przez 28 Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu naszego województwa. W uroczystości wzięli udział: marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz przedstawiciele wszystkich LGD. W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na działalność LGD będziemy kierować w ramach mechanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). To jedno z narzędzi realizacji polityki terytorialnej województwa. Jesteśmy jedynym samorządem w kraju, który zastosował RLKS w tak dużej skali. Obejmie on nie tylko tereny wiejskie, ale również największe miasta regionu. W województwie kujawsko-pomorskim powstało:

– 20 LGD na obszarach wiejskich,

– 1 LGD na obszarze rybackim

– 7 LGD na obszarach miast (mapa LGD na obszarze woj. kujawsko – pomorskiego – http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/mapa-lgd,1242,l1.html