Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu organizuje 1 czerwca br. spotkania informacyjne, pt. „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”, które mają przybliżyć NGO z naszego województwa możliwości wsparcia z różnych programów unijnych. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną poprzez formularz rekrutacyjny.
Więcej informacji tutaj.

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/sroda-z-funduszami-dla-organizacji-pozarzadowych,1245,l1.html